อวยพร แต้ชูตระกูล

อหังการของสลอร์ดกับนโยบาย ตามน้ำ ของไทย - 2539 [1996]


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า
พม่า--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ไทย

สลอร์ด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305