บุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์

ปฎิบัติการ เดทเสิร์ท สไตรค์ สงครามสอนบทเรียน เด็กดื้อที่ได้ไม่คุ้มเสีย - 2539 [1996]


ชนกลุ่มน้อย--อิรัก


อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก
อิรัก--การเมืองและการปกครอง--2539

การโจมตีทะเลทราย เดทเสิร์ท สไตรค์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305