ไขสถานการณ์ตะวันออกกลางวิพากษ์ปฎิบัติการ ฟ้าฝ่าทะเลทราย อิรัก - 2539 [1996]


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก.
อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

การโจมตีทะเลทราย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305