สำรวจกำลังรบสองคู่ศึกอ่าวเปอร์เซีย กับเป้าหมายตอบโต้ของซัดดัม ฮุสเซน - 2539 [1996]


ฮุสเซน, ซัดดัม, ค.ศ. 1937-2006


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก
อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305