วินัย ดะห์ลัน

ผลิตภัณฑ์ ฮาล้าล กับนโยบายขยายตลาดสินค้าเมดอินมาเลเซีย (2) - 2539 [1996]


มาเลเซีย--การค้า--ไทย
ไทย--การค้า--มาเลเซีย.

ฮาล้าล

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305