ไรท์, ไมเคิล, ค.ศ. 1940-2009.

ภูมิศาสตร์อุษาคเนย์ในเอกสารจีนโบราณความเข้าใจใหม่. - 2539 [1996]

0125-3654


ภาษาจีน.


เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305