ไพโรจน์ บุญผูก

เลือกตั้งมณฑลบูรพา - 2537 [1994]


การเลือกตั้ง--ประวัติ--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--ประวัติ
มณฑลบูรพา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305