ไพโรจน์ บุญผูก.

บันทึกการรับมอบเมืองตราดคืนจากฝรั่งเศส 6 กรกฎาคม รศ. 126 - 2538 [1995]


ไทย--กรุงรัตนโกสินทร์--2450-
ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--ฝรั่งเศส
ตราด--ประวัติ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305