ชรริน ญาณนนท์

ไทย-สหรัฐฯ สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา VS มาตรา 301 - 2536 [1993]

0125-0957


ทรัพย์สินทางปัญญา.


ไทย--การค้า--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305