ณรงค์ชัย อัครเศรณี

เส้นทางเติบโตและกลยุทธ์ในการบริหารธนาคารพาณิชย์ใหม่ - 2539 [1996]


ธนาคารพาณิชย์--ไทย
การตลาดธนาคาร
สถาบันการเงิน--ไทย
การวางแผนเชิงกลยุทธ์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305