700 ปี นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ Chiang Mais seplicentenary - 2539 [1996]


เชียงใหม่--ประวัติศาสตร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305