นริสา ชะมุนี

ฟรีทีวี เปลี่ยนดุลอำนาจเปิดแนวรบสื่อยุคใหม่ - 2539 [1996]


โทรทัศน์--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305