อำพน กิตติอำพน, 2498-

การเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบอุรุกวัย (กลุ่มสินค้าเกษตร) - 2534 [1991]


ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า--รอบอุรุกวัย.


สินค้าเกษตร.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305