กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, 2509-2549.

ร้อยแก้วเพื่อชีวิตซีไรต์ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์ แหลง อัตถนิยมมายา ผ่านบาดแผลวัยเจริญพันธุ์ ! สัมภาษณ์โดย กองบรรณาธิการ - 2539 [1996]


กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, 2509-2549

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305