โครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน ขั้นตอนการดำเนินงาน โดย กองบรรณาธิการ - 2539 [1996]


โครงการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน


ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.


กลุ่มประเทศอาเซียน--การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ.

AICO

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305