ด่านสิงขร 2539 โดยกองบรรณาธิการ - 2539 [1996]


ไทย--เขตแดน--พม่า
พม่า--เขตแดน--ไทย

ด่านสิงขร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305