ณรงค์ชัย อัครเศรณี

มองต่างมุม งบประมาณปี40 กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน - 2539 [1996]

0125-6580.


งบประมาณ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305