ลดาวรรณ ครุธศรัทา

จรรย์สมร วัธนเวคิน เด็กหญิงชาวเรือ ผู้เริ่มต้นจากศูนย์สู่ธุรกิจพันล้าน - 2539 [1996]

0125-7331


จรรย์สมร วัธนเวคิน, 2475-


สตรีในธุรกิจ--ชีวประวัติ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305