วาสนา ปัญญาวงศ์.

เบบี้โปรดักต์ตลาดที่ไม่เล็กด้วยอำนาจซื้อแฝงจากเจ้าตัวน้อย, (ตอน1), - 2539 [1996]


โฆษณา--ค่าใช้จ่าย.
สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305