ประชา สันติธรรม

ซัดดัม ฮุสเซน พ่ายแพ้ทางยุทธศาตร์? - 2539 [1996]


ชาวเคอร์ดส


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก.
อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305