เด็ดปีกซัดดัม ความจำเป็นของสหรัฐฯ - 2539 [1996]


อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305