ประชา สันติธรรม

การก่อการร้ายของสรัฐฯ กับสงครามของคนไร้แผ่นดิน - 2539 [1996]


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--อิรัก.
อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

ซีไอเอ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305