จันทรา ทองคำเภา

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ธุรกิจไทยพร้อมหรือยัง - 2539 [1996]


การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--แง่ธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305