จิตติ เจริญฉ่ำ

ข้อตกลงที่ยังไม่เป็นสัญญา ข้อหารือที่ 148/2532 - 2534 [1991]

ข้อหารือ

ในกรณีเพียงไปติดต่อขอซื้อที่ดิน และผู้ขายตกลงขาย โดยนัดทำสัญญา จะซื้อจะขายกันต่อไป ซึ่งต่อมาผู้ขายไม่ได้ไปทำสัญญาจะซื้อขายข้อตกลงนั้น ยังไม่มีผลผูกพันผู้ขายแต่อย่างไร เพราะยังไม่ได้ตกลงกันหมดทุกข้อ


ซื้อขาย
สัญญา

คำเสนอ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305