จิตติ เจริญฉ่ำ

ก่นสร้างป่าสงวนแห่งชาติแล้ว คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 144/2533 - 2534 [1991]

คำชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการสูงสุด

เมื่อได้ความว่าที่เกิดเหตุเป็นป่าสงวนแห่งชาติ การขับรถไถที่ดิน ในบริเวณที่เกิดเหตุ โดยได้มีการปิดประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว การอ้างว่าไม่รู้ไม่อาจลบล้างความผิดได้ เป็นการร่วมกันยึดถือครอบครอง ก่นสร้างป่าสงวนแห่งชาติแล้ว


ป่าสงวน
ตัวการ (กฎหมาย)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305