ส่องเศรษฐกิจภาค : ปีหนูทรุดตัวปีวัวทรงตัว. - 2540 [1997]

0859-7103


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ--2539-2540.
ไทย (ภาคเหนือ)--ภาวะเศรษฐกิจ--2539.
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)--ภาวะเศรษฐกิจ--2539.
ไทย (ภาคกลาง)--ภาวะเศรษฐกิจ--2539.
ไทย (ภาคใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ--2539.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305