จิตติ เจริญฉ่ำ

ยังไม่มีความผิดฐานยักยอก คำพิพากษาฎีกาที่ 5055/2533 - 2534 [1991]

ฎีกาวิเคราะห์

สัญญาการเลี้ยงไก่ ที่ระบุราคาลูกไก่ อาหารไก่ไว้ เมื่อไก่เจริญเติบโตแล้ว ก็จะจับไปฆ่าโดยตีราคาไก่ตามน้ำหนัก ได้เงินเท่าใด ก็จะเอายอดเงินค่าลูกไก่ อาหารไก่ และวัคซีนไก่มาหักออก หากมีเงินหลือก็คืนให้แก่ผู้รับเลี้ยง หากไม่พอผู้รับเลี้ยงต้องชำระ ที่ค้างอยู่ ย่อมไม่ใช่ฝากทรัพย์ แต่เป็นการซื้อเงินเชื่อแล้วขายกลับ กรรมสิทธิ์ในไก่จึงตกแก่ผู้รับเลี้ยงทันที การที่ผู้รับเลี้ยง เอาไก่ไปเสีย ย่อมไม่มีความผิดฐานยักยอก


กฎหมายอาญา
ฝากทรัพย์
ซื้อขาย

ยักยอก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305