จิตติ เจริญฉ่ำ

บรรยายฟ้องไม่ครบองค์ยักยอกในหน้าที่จัดการ คำพิพากษาฎีกาที่ 260/2534 - 2534 [1991]

ฎีกาวิเคราะห์

ตามที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ควบคุมครอบครอง ทรัพย์สิน มีความหมายแตกต่างกับคำว่าได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน ตามมาตรา 353 ถือไม่ได้ว่าได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สิน ฟ้องไม่ครบองค์ประกอบความผิดจะลงโทษจำเลยหาได้ไม่


กฎหมายอาญา

ยักยอก

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305