เลือกตั้งอเมริกา มาตามโพลล์.

เลือกตั้งอเมริกา มาตามโพลล์. - 2539 [1996]


ประธานาธิบดี--การเลือกตั้ง.--สหรัฐอเมริกา
Share this title:

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305