เส็ง ขวัญยืน แกนนำชาวสะเอียบต้านเขื่อนแก่งเสือเต้น - 2539 [1996]


เขื่อนแก่งเสือเต้น

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305