ฮ่องกง สหรัฐ-จีนและขบวนการประชาธิปไตยที่ขมขื่น - 2539 [1996]


สหรัฐอเมริกา--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--จีน
จีน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305