เปิดแผลลึก เสือลำบากประสงค์ พานิชภักดี - 2539 [1996]

0857-6858.


ประสงค์ พานิชภักดี, 2493-


บริษัทสมประสงค์ แลนด์


นักพัฒนาที่ดิน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305