สุทธิพงษ์ ศรีสอาด.

อนุสัญญาภาษีซ้อน ไทย-สหรัฐ: ศักราชใหม่แห่งการค้าระหว่างประเทศ - 2540 [1997]

0125-6580.


ภาษีซ้อน--ไทย.
ภาษีซ้อน--สหรัฐอเมริกา


ไทย--การค้า--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305