ชุมพร เสนไสย.

VAT ภาษีชำระเกินยกมาผิดพลาด ผลต่อการเสีย VAT - 2540 [1997]

0125-5991.


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย

เครดิตภาษีที่เหลืออยู่ ภาษีชำระเกิน

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305