อินโดเกตไพ่ใบสุดท้ายของบ๊อบ โดล! - 2539 [1996]


การเลือกตั้ง--สหรัฐอเมริกา.
ทุนในการหาเสียง--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305