ไม้เด็ดของคลินตันในเทอมสุดท้าย. - 2540 [1997]


นโยบายของรัฐ--สหรัฐอเมริกา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305