นัฎฐิกา วัธนเวคิน.

สัมภาษณ์นัฎฐิกา วัธนเวคิน หวานน้ำตาลตะวันออก - 2534 [1991]


นัฎฐิกา (วัธนเวคิน) อังอุบลกุล, 2496-


สตรีในธุรกิจ--ชีวประวัติ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305