จารึก รัตนบูรณ์

รีไซเคิลแยกขยะในบ้าน-ลดขยะในเมือง - 2540 [1997]


ขยะและการกำจัดขยะ--ไทย--กรุงเทพฯ
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305