เทศบาลชุมพร สาดโคลนจนร้าว วัสการพราหมณ์ ซ่อนยิ้มในคมดาบ - 2540 [1997]


สมาชิกสภาเทศบาล--การเลือกตั้ง--ไทย--ชุมพร
การเลือกตั้งท้องถิ่น--ไทย--ชุมพร

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305