วัชรินทร์ ยงศิริ

ศักยภาพและลู่ทางการลงทุนในกัมพูชา - 2536 [1993]

0125-3638


การลงทุนของต่างประเทศ--กัมพูชา.
กฎหมายพาณิชย์--กัมพูชา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305