หนาวนี้ที่แม่เมาะ กฟผ. ถอยหลังพิงฝา. - 2539 [1996]


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ.


แม่เมาะ (ลำปาง)

กฟผ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305