รังสรรค์ อักษร.

อนิตา จันทรัศมีกับงานขายรองเท้ายี่ห้อดังบรูโน แมกลี - 2534 [1991]


อนิตา จันทรัศมี


สตรีในธุรกิจ--ชีวประวัติ--ไทย
รองเท้า--การตลาด.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305