รังสรรค์ หทัยเสรี.

นักบริหารไทยกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต: โอกาสและทางเลือกใหม่ที่ท้าทาย - 2540 [1997]

0125-233x.


นโยบายการเงิน--ไทย
การจัดการธุรกิจ--ไทย
การวางแผนเชิงกลยุทธ์--ไทย

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างการเงิน โครงสร้างเงินทุนนำเข้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305