เรขา อนัตตา.

2540 ถึงคิวคุมเข้ม วิเทศธนกิจ - 2539 [1996]

0125-7331


ธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ--ไทย
ธนาคารและการธนาคารระหว่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305