2 ผู้อาวุโส ก้าวขึ้นทำเนียบนักการตลาดไทย - 2539 [1996]

0125-7331


ชนัตถ์ ปิยะอุย, คุณหญิง, 2467-
วิโรจน์ ภู่ตระกูล, 2477-


นักการตลาด--ไทย.
สตรีในธุรกิจ--ไทย.
นักธุรกิจ--ชีวประวัติ.--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305