ภาษิต จิตรภาษา.

บางยี่เรือ บางอะไร. - 2540 [1997]

0125-3654


ชื่อภูมิศาสตร์.


บางยี่เรือ (กรุงเทพฯ)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305