นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม อีกทางเลือกของปัญหาเมืองใหญ่. - 2539 [1996]


โครงการนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง.


สิ่งแวดล้อม.
ขยะและการกำจัดขยะ.
น้ำเสีย.


ขอนแก่น--แง่สิ่งแวดล้อม--นวัตกรรมทางเทคโนโลยี.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305