ประธาน จิวจินดา.

ทิศทางการค้าระหว่างประเทศของไทยในทศวรรษหน้า. - 2539 [1996]

0857-7153


การค้าระหว่างประเทศ.


ไทย--การค้า--ยุโรป.
ไทย--การค้า--อเมริกาเหนือ.
ไทย--การค้า--เอเชียตะวันออกเฉียงใต้.
ไทย--นโยบายการค้า.

NAFTA ASEAN สหภาพยุโรป

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305