อังกฤษภายใต้การนำของผู้นำพรรค แรงงานไทย. - 2540 [1997]


อังกฤษ--การเมืองและการปกครอง.
อังกฤษ--การเลือกตั้ง.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305