โค้งสุดท้าย มาบตาพุด เงินปลิวสะพัดทั่วเมือง วารี จอดป้ายเข้าวิน - 2540 [1997]


สมาชิกสภาเทศบาล--การเลือกตั้ง--ไทย--ระยอง (มาบตาพุด)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305